Old News

Llangrannog 2019

Aeth 39 o ddisgyblion blwyddyn 7, a 2 aelod o’r 6ed dosbarth i Langrannog ar ddechrau mis Mai. Mwynheuodd pawb mas draw! Dyma ychydig o luniau…
 
39 year 7 pupils, and 2 members of the 6th form went to Llangrannog at the beginning of May. Everyone thoroughly enjoyed! Here are a few photos…